Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6  tel. 32 4277543  w 21. Prowadzony jest przez jednostkę budżetową tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne

Punkt  czynny jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Dofinansowanie