Aktualności

12 / 04 / 2018

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za I kwartał 2018r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Termin upływa 17.04.2018r.

Opłatę wpłacamy na indywidualny rachunek bankowy.

Wpłat możemy dokonać również u inkasentów we wskazanych poniżej miejscach i terminach:

  1. Bełk -  10.04.2018r. (dom sołtysa)

  2. Leszczyny - 12.04.2018r w godz.9.00-17.00, 13.04.2018r. w godz. 9.00-15.00 oraz 14.04.2018r. w godz. 10.00-15.00 ( cukiernia "Maja")

  3. Przegędza - 12.04.2018r. w godz.10.00-17.00 (sołtysówka)

  4. Stanowice - 12 – 13.04.2018r. w godz. 9.00-13.00 (sołtysówka)

  5. Szczejkowice - 12.04.2018r w godz.9.00-12.00, 13.04.2018r. w godz. 15.30-17.30 oraz 14.04.2018r. w godz. 9.00-12.00 (WDK , biuro sołtysa)

  6. Dębieńsko - 16.04.2018r. w godz. od 8.00 do 11.00 (sołtysówka)

  7. Książenice - 11-13.04.2018r. w godz. 17.00-19.00 (sołtysówka)
Dofinansowanie