Aktualności

29 / 12 / 2017

Ogłoszenie


                                      SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

W związku z powyższym zmieszane odpady ( m.in. popiół, żużel) należy gromadzić  w znormalizowanych pojemnikach (plastikowe lub metalowe).Odpady gromadzone w innych pojemnikach, wiaderkach, beczkach oraz workach od 01-01-2018r. nie będą odbierane.

Dofinansowanie