Aktualności

12 / 10 / 2017

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za III kwartał 2017 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Termin upływa 17.10.2017r.
Opłatę wpłacamy na indywidualny rachunek bankowy.

Wpłat możemy dokonać również u inkasentów we wskazanych poniżej miejscach i terminach:

  1. Bełk -  10.10.2017 r. (dom sołtysa)

  2. Leszczyny - 12 i 13.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 16.00  oraz 14.10.2017r.        w godz. od 10.00 do 14.00 ( cukiernia "Maja")

  3. Przegędza - 12.10.2017 r. w godz.od 12.00 do 18.00 (sołtysówka)

  4. Stanowice - 12 – 13.10.2017 r. w godz. od 8.30 do 12.30 (sołtysówka)

  5. Szczejkowice - 13 - 14.10.2017 r. w godz. od 9.00 do 12.00 (WDK , biuro sołtysa)

  6. Dębieńsko - 16.10.2017 r. w godz. od 8.00 do 11.00 (sołtysówka)

  7. Palowice -  13.10.2017 r. w godz. od 14.00 do 17.00 (ośrodek zdrowia, sołtysówka)

Dofinansowanie