Aktualności

08 / 09 / 2017

Powszechna akcja odszczurzania

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 1.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

 Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązani są właściciele i  współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

 

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tej sprawie wraz z obwieszczeniem w załączniku.

Dofinansowanie