Aktualności

09 / 03 / 2017

Powszechna akcja odszczurzania

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o obowiązku przeprowadzenia powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Powszechna akcja odszczurzania ma zostać przeprowadzona w dniach od 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r.

 Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarządcy i inni użytkownicy domów wielorodzinnych, budynków organów administracyjnych, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkół i placówek kulturalno-oświatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 Deratyzację należy zlecić specjalistycznym firmom deratyzacyjnym.

 

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tej sprawie wraz z obwieszczeniem w załączniku.

Dofinansowanie