Aktualności

16 / 04 / 2013

Ekoakcja

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska. Zaplanowane działania pod nazwą "Ekoakcja – segregacja" wiążą się z wdrożeniem przepisów nowej ustawy o gospodarce odpadami, a ich wymiernym efektem ma być wzrost ilości segregowanych odpadów oraz czystsza gmina.

W ramach opracowanego przez Biuro Funduszy Zewnętrznych, Wydział Gospodarki Odpadami oraz Rzecznik Prasową UGiM projektu, planuje się m.in. utworzenie specjalnej strony internetowej poświęconej tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy. Każde gospodarstwo domowe otrzyma również ulotkę informacyjną w postaci Ekościągi – przewodnika, jak prawidłowo segregować odpady. Bardzo ważną grupę odbiorców kampanii stanowią dzieci. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat. Stawianie właściwych celów edukacji ekologicznej w przedszkolu i szkole oraz konsekwentna ich realizacja ma ogromne znaczenie - chodzi o ukształtowanie w dziecku postawy ekologicznej. Wychowanie i kształcenie dzieci w duchu szacunku i rozumienia świata przyrody jest jedną z nadrzędnych dróg rozwoju osobowości dziecka.

Dla najmłodszych mieszkańców zaplanowano więc stworzenie gry Ekomemory wzorowanej na popularnym memory sprawdzającym pamięć i spostrzegawczość graczy. Na terenie całej gminy zostaną rozwieszone również plakaty zachęcające do segregowania odpadów. Działania wsparte będą materiałami zamieszczonymi na stronach portali społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Bohaterem kampanii będzie bohater miejscowej legendy - rozbójnik Ramża.

Całkowita wartość kampanii wynosi 16 725, dofinansowanie z WFOSiGW - 8 213, 60 zł.

Pierwsze działania w ramach "Ekoakcji – segregacji" ruszą już w połowie kwietnia.

Dofinansowanie