Aktualności

17 / 04 / 2013

Ekomemory

Celem gry jest rozbudzanie wrażliwości ekologicznej dzieci, pobudzanie ich świadomości, pogłębianie wiedzy, a przez to kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. "Ekomemory" ma rozwijać umiejętność racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, kształtować także zdolności właściwego reagowania na zaniedbania rówieśników i dorosłych.

Gra łączy elementy edukacji, promocji i integracji rodzinnej. Wzorowana na popularnym memory sprawdza pamięć i spostrzegawczość graczy. Zachęca kolorowymi rysunkami w zabawny sposób przedstawiającymi odpady. Każda para odpadów zaprezentowana została na takim kolorze tła, który odpowiada barwie pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj śmieci. Skórki z owoców, resztki pieczywa widnieją na kolorze brązowym – to kolor worka lub pojemnika, do którego wyrzucać należy bioodpady. Reklamówki, kubeczki po jogurtach i śmietanie przedstawiono na żółtym tle, do takiego pojemnika trafiać ma bowiem plastik.

Opracowana przez pracowników UGiM gra jest jednym z elementów kampanii prowadzonej pod nazwą "Ekoakcja-segregacja". Zaplanowane działania wiążą się z wdrożeniem przepisów nowej ustawy o gospodarce odpadami, a ich wymiernym efektem ma być wzrost ilości segregowanych odpadów oraz czystsza gmina. Na realizację kampanii udało się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każde gospodarstwo domowe otrzyma ulotkę informacyjną w postaci Ekościągi – przewodnika, jak prawidłowo segregować odpady.

Na terenie całej gminy zostaną rozwieszone również plakaty i bannery zachęcające do segregowania odpadów. Działania wsparte będą materiałami zamieszczonymi na stronach portali społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Bohaterem kampanii będzie bohater miejscowej legendy - rozbójnik Ramża.

Całkowita wartość kampanii wynosi 16 725, dofinansowanie z WFOSiGW - 8 213, 60 zł.

"Ekomemory", podobnie jak wydana wcześniej promująca zabytki i atrakcje przyrodnicze gra "Wszędobyl", trafi do wszystkich przedszkoli, szkół, bibliotek i placówek kultury. Mieszkańcy będą mieli także okazję zdobyć egzemplarze "Ekomemory" w licznych konkursach organizowanych we współpracy z lokalnymi mediami.

Dofinansowanie