Aktualności

29 / 09 / 2020

Żużel i popiół

Od października br. odpady żużla i popiołu odbierane będą wyłącznie w terminach wskazanych w  harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy, że odpady żużla i popiołu nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami i nie należy wyrzucać ich do pojemników na niesegregowane zmieszane odpady komunalne.
Dofinansowanie