Aktualności

13 / 09 / 2019

Zmiana terminu złożenia deklaracji

Ważna informacja dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Od 6 września zmienia się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek  złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
  2. W przypadku zmniejszenia wysokości zobowiązania, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji za okres wsteczny za wyjątkiem następujących przypadków:
  • złoży deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana,
  • w związku ze śmiercią mieszkańca   złoży  deklarację  w terminie do 6 miesięcy od  dnia tego zdarzenia.

Kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.    

 

Dofinansowanie