Aktualności

24 / 05 / 2013

Gala wręczenia KRYSZTAŁÓW PR-u

 

22 maja br. w katowickim "Dworku pod lipami" odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie "Kryształy PR-u". Za kampanię "Ekoakcja-segregacja" prestiżowe wyróżnienie otrzymał Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Gminę reprezentowali Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki G. Wolnik oraz rzecznik prasowa H. Piórecka-Nowak.

 

Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

 

"Jako jury jesteśmy z roku na rok coraz bardziej wymagający i nie mówimy tego, aby się przechwalać, tylko, aby Państwu pogratulować. Jesteśmy coraz bardziej dociekliwi i szukamy coraz większego profesjonalizmu, a realizowane przez Państwa projekty są coraz lepsze i tego Wam gratulujemy – mówił otwierając galę jeden z jurorów, Sebastian Chachołek. - Do udziału w konkursie nadesłano ponad sto zgłoszeń, wybraliśmy najciekawsze, najbardziej kreatywne i efektywne inicjatywy. To fantastyczne przykłady bardzo dobrej promocji, stanowią one także świetną inspirację do kreatywnych i nowatorskich działań".

 

Kampania "Ekoakcja-segregacja" przygotowana w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma przyczynić się do podwyższenia poziomu wiedzy ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Wymiernym efektem działań ma być wzrost ilość segregowanych odpadów oraz czystsza gmina.

 

Bardzo ważną grupę odbiorców kampanii stanowią dzieci.

Opracowując koncepcję kampanii, pracownicy urzędu postanowili czerpać z dziedzictwa kulturowego (popularna legenda dotycząca rozbójnika Ramży) i przyrodniczego regionu (ścieżki przyrodniczo-edukacyjne na terenie Gminy), wpisując je w nowy kontekst.

 

Na kampanię składały się następujące nośniki :

 

Gra "Ekomemory"

Ulotki

Plakaty

Bannery

Zajęcia w plenerze, szkołach i przedszkolach

Strona internetowa

Media społecznościowe

Działania z zakresu PR i reklamy w mediach

zachęcające do segregowania odpadów i troski o środowisko.

 

Wszystkie elementy kampanii były spójne pod względem graficznym oraz ze względu treść przekazu. Utrzymano je w jednolitej, spójnej "ekologicznej" konwencji.

Działania zostały dofinansowane ze środków WFOSiGW w Katowicach.

 

"Docenienie i uznanie ze strony ekspertów uważamy za niezwykle cenne – mówią zgodnie pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację kampanii – Wydział Gospodarowania Odpadami, Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz rzecznik prasowa. - Cieszymy się, że nasza gmina została wyróżniona w konkursie ogólnopolskim, mając tak silną i profesjonalną konkurencję".

 

 

 

 

Dofinansowanie