Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) www.isap.sejm.gov.pl

Zarządzenie nr 447/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 01.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
 1. Nr uchwały

  Data uchwalenia

  W sprawie

  L/558/18 z dnia 25 maja 2018r.  w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/113/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
   L/557/18 z dnia 25 maja 2018r.  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/114/15 Rady Miejskiej z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  XXVIII/321/16 z dnia 25 listopada
  2016 r.
   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
   XV/201/15 z dnia 17 grudnia  2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     VIII/114/15 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
  VIII/113/15  z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  VI/76/15   z dnia  27 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  XXV/304/12

  z dnia 26 października 2012 r.

  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  XXV/302/12

  z dnia 26 października 2012 r.

  w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Dofinansowanie